Kun 14 pladser tilbage på konferencen d. 26 oktober

Idræt på tvœrs – innovation, iværksætteri og samarbejde i lokalsamfundet

En  konference om Danmarks nye idrætslandskab.

Hvordan kan vi skabe idræt og motion på tvœrs af samfundet og involvere flere udbydere og samrbejdspartnere og derved få flere mennesker aktive

  1. oktober 2016, Grøndal MultiCenter, København

Den danske idrætssektor er under forandring, og forandringen kan betyde, at flere ændrer deres forhold til idræt. Samtidig påvirkes vores liv af familiemønstre, arbejde og uddannelse, sociale medier m.v. De frivillige foreninger skal agere i en ny dagsorden, som måske – måske ikke – kalder på en ny måde at drive forening på.

Kommunerne forventer, at foreningerne løfter sociale opgaver for særlige samfundsgrupper, som har brug for de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster som idrætsdeltagelse kan skabe

  • Idrætsgrenene udvikles og nye opstår. Parkour, skateboard, street basket m.v. Skal de understøttes og skal de organiseres i traditionel forstand?
  • Meget motion dyrkes i selvorganiseret form. Der er nye brugere og nye krav men også ny drivkraft og innovation
  • Socialøkonomiske virksomheder skabt af uformelle grupper byder ind med relevante motionstilbud og tæt lokal forankring. Er de kolleger eller konkurrenter?

Tilsammen gør forandringerne det relevant at spørge, om vi har de rigtige rammer. Lovgivningsmæssigt, organisatorisk og fysisk. Kan vi rumme forandringen med de gældende præmisser og kan vi understøtte idræt på tværs? Eller kalder fremtiden på en hel ny måde at gøre tingene på og i så fald hvilken.

Denne konference drejer sig ikke om strategier og politik, men om praktiske eksempler på hvordan vi kan skabe idræt på tværs.

 Denne konference vil fokusere på områder som:

Hvordan idrætsverdenen bliver bedre til at engagere mennesker på deres betingelser, lytte til deres liv og tale deres sprog?

  • Hvilke krav stiller den dagsorden til design, finansiering og ledelse af faciliteter?
  • Hvordan tilfredsstiller vi betingelser fra nye brugergrupper som fx generation z eller idrætssvage?
  • Hvordan kan vi få flere af vores idrætsforeninger til at blive knudepunkter I deres lokalsamfund
  • Hvordan kan vi udvide samarbejdet mellem idræt og områder som sundhed, uddannelse, SSP, og integration?. forny sig?
  • Hvordan skal tradionelle sportsgrene reagere på disse udfordringer? Hvordan kan den traditionelle forening baseret nogle på præmisser, som idet mindste, ser lidt forældede ud

Konferenceprisen er 1.800 kr per plads.

For mere information og tilmelding du kan enten gå til www.idraetpaatvaers.com eller kontakt Svend svend@smnuk.com

 

Advertisements
This entry was posted in Grow Sport. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s